come

come
1. past tense - came; verb
1) (to move etc towards the person speaking or writing, or towards the place being referred to by him: Come here!; Are you coming to the dance?; John has come to see me; Have any letters come for me?) komme
2) (to become near or close to something in time or space: Christmas is coming soon.) komme, nærme seg
3) (to happen or be situated: The letter `d' comes between `c' and è' in the alphabet.) komme, ligge/falle mellom
4) ((often with to) to happen (by accident): How did you come to break your leg?) komme til å
5) (to arrive at (a certain state etc): What are things coming to? We have come to an agreement.) komme/bli til
6) ((with to) (of numbers, prices etc) to amount (to): The total comes to 51.) beløpe seg til
2. interjection
(expressing disapproval, drawing attention etc: Come, come! That was very rude of you!) hør nå her!; tenk deg om!; nei, vet du hva!
- coming
- comeback
- comedown
- come about
- come across
- come along
- come by
- come down
- come into one's own
- come off
- come on
- come out
- come round
- come to
- come to light
- come upon
- come up with
- come what may
- to come
komme
I
subst. \/kʌm\/
(slang) møy, sæd
II
verb (came - come) \/kʌm\/
1) komme, reise
he has come ten miles by train
come and see me some day
kom og besøk meg en dag
she came riding
hun kom ridende
2)
the bus line comes near the hotel
det går buss nesten helt til hotellet
3) skje, hende, gå til
I heard she broke a leg - how did it come?
jeg hørte at hun har brukket benet - hvordan skjedde det?
4) komme, leveres, selges, fås
it comes in packets
5) komme opp, vokse (om planter)
the turnips did not come
6) (få orgasme) gå, komme
he came
det gikk for ham
7) (som preposisjon, hverdagslig) til, neste
we will have known each other 25 years come Christmas
vi har kjent hverandre i 25 år til jul
he will hopefully be injury-free come the next season
han vil forhåpentligvis være skadefri innen neste sesong
8) bli, vise seg, falle seg
come expensive
bli dyrt
9) (hverdagslig) spille, agere
come the benefactor
spille velgjører
come the great lady
spille fin dame
be as stupid as they come være så dum som det går an å bli
she's as stupid as they come
hun er så dum som det går an å bli
come about hende, inntreffe, skje, foregå, oppstå
it came about like this
how did it come about that ...?
hvordan kunne det ha seg at ...?
come a cropper secropper
come across (også overført) komme over, støte\/treffe på, finne (tilfeldig), få fatt i
I came across it in Rome
come across (with it)! ut med det!, ut med språket!
come across as gi inntrykk av å være, virke som
it comes across as a good film, but mustn't be taken to seriously
come across with rykke ut, punge ut med, skaffe til veie
come across with the truth
come across with the money
come again? (hverdagslig) hva sa?, hørte ikke?, en gang til! (gjenta)
come along bli med, følge med
come along with someone
bli med noen
dukke opp, vise seg
I'll just wait to another buyer comes along
he always takes the first one that comes along
han tar alltid den første og beste
klare seg, komme seg, arte seg
you are coming along fine
the garden is coming along nicely
komme, være der
come along! kom igjen! , kom, nå går vi! , få opp farten!
come and go komme og gå, forandre seg
fashions come and go but tartan skirts are always popular
moten forandrer seg men rutete skjørt er alltid populære
come apart (også overført) gå i stykker, gå fra hverandre, gå opp i limingen
come at komme til, nå angripe, gå løs på få fatt på, få rede på
come away gå bort, gå vekk, forlate løsne, slippe taket
come back komme\/vende tilbake
it all comes back to me now
nå husker jeg det hele
komme til seg selv igjen, komme til bevissthet gjøre comeback, få et comeback, komme på mote igjen
high heels have come back
svare skarpt, svare (igjen), gi svar på tiltale
come back at someone
gi noen svar på tiltale
come back at someone gi noen svar på tiltale
come by passere, komme forbi, gå forbi få tak i, få fatt på, skaffe, komme over, få, oppnå
a book that is difficult to come by
he did not come by it honestly
kikke innom
why don't you come by tomorrow?
kanskje du kan stikke innom i morgen? komme med
(toget e.l.)
Alexander came by train that morning
Alexander kom med toget den morgenen
come clean tilstå alt sammen, stå frem
come come! eller come now! nå, nå! , stopp litt! , så, så! den går ikke! , nei vet du hva! , hør nå her!
come down komme ned, gå ned, gli ned, falle ned (også) være ferdig med sine studier, ha tatt sin eksamen
he came down from Oxford in 1990
falle, rase, styrte (ned)
prices have come down dramatically the last 6 months
come down handsome\/handsomely (hverdagslig) ikke være gjerrig\/smålig, være rundhåndet\/raus\/spandabel) (amer.) hende flotte seg
come down in the world gå nedover med, ha sett bedre dager
come down on slå ned på, kritisere, bruke munn på noen, gi noen en overhaling, gi noen inn (også) kaste seg over, overfalle
he came down on me for £50
come down to innskrenke seg til, kunne reduseres til
it all comes down to this
gå i arv til
legends that have come down to us
come down with punge ut med, hoste opp pådra seg, holde på å bli syk
come down with a bad cold
pådra seg en kraftig forkjølelse
come easy to someone være\/falle naturlig for noen, ha lett for noe
it comes easy to him!
det faller lett for ham!
come for komme for å hente, komme etter
come forth tre frem
come forward komme frem, komme nærmere, ankomme tilby seg, tilby sine tjenester legge frem, komme med
come forward with a proposal
stille, melde seg
come forward as a candidate
gå i bresjen for, gå inn for, tale for
come from komme\/være fra, komme\/stamme fra, utgå fra
they come from London
the suggestion came from him
coming from you, that's a compliment
til å komme fra deg, var det et kompliment
coming from you, that's good\/fine!
og det sier du!
komme av, være forårsaket av, skyldes
that comes from you being spoilt when you were little
come in komme\/gå\/stige\/tre inn
subscriptions came in
komme i mål
he came in first
han ble nummer én
komme til makten, bli (inn)valgt
the Democrats came in
få innpass, komme på mote, komme i bruk
when did the fashion for short skirts come in?
begynne (å), gi seg til (å)
komme inn i bildet
where do I come in?
hvor kommer jeg inn i bildet? \/ hvilken rolle er tiltenkt meg? \/ hva skal jeg gjøre?
where does the joke come in?
hva er det som er så morsomt med det?
come in for komme ut for, bli utsatt for
come in for a good trashing
I have never come in for anything like that
jeg har aldri blitt utsatt for noe lignende
arve
come in for money
come in handy komme godt med, passe bra, komme til nytte
come in on bli med på
come into få, overta, arve
come into a large fortune
få en stor arv, arve en formue
come into one's inheritance
ta sin arv i besittelse
come into blossom begynne å blomstre, slå ut i blomst
come into one's own vise hva en duger til, vise hva en er god for, komme til sin rett
come it over gjøre seg til herre over, dominere, tyrannisere, hundse
who does he think he is, coming it over us
hvem tror han at han er slik som han herser med oss
don't try to come it (over) with me
ikke prøv deg!
come of komme av, skyldes, bli resultatet av
this comes of carelessness
no good will come of it
det kommer ikke noe godt ut av det
that's what comes of your lying!
der har du igjen for at du lyver!
komme fra, nedstamme fra
he comes of a good family
han er av god familie
come off falle av, løsne, gå av
a button has come off (my coat)
smitte av (på)
this lipstick doesn't come off
denne leppestiften smitter ikke av
(om flekk) gå bort falle (ned) fra, ramle (ned) fra
he came off the horse
slutte med
come off the pill
come off it!
hold opp med det der!, ikke skap deg!, ikke gjør deg til!
bli noe av, finne sted, foregå
the party won't come off
when is the meeting coming off?
når skal møtet holdes?
lykkes, gå i orden
if my plan comes off
did everything come off all right?
gikk det bra?
klare seg (godt)
he came off best
han klarte seg best
(slang) få orgasme
come on komme etter (teater) komme inn på scenen (om skuespill) bli oppført (hverdagslig) oppføre seg
he comes on real dumb
falle på, begynne å (bli)
night came on
natten falt på
it came on to rain
det begynte å regne
autumn is coming on
det går mot høst
utvikle seg, gjøre fremskritt, gjøre det bra
how are you coming on?
hvordan går det med deg?
i feel a cold coming on
jeg føler at jeg holder på å bli forkjølet, jeg brygger på en forkjølelse
(om planter) skyte (i været), komme opp (om lys) komme frem, vise seg, tennes
come on! kom an! , kom igjen! , klem på! , heia!
come on Liverpool!
vær så snill! , gi deg!
kom hvis du tør! , kom igjen! , bare kom!
come on! I'll soon settle you!
bare kom, så skal jeg ta rotta på deg!
come on, it isn't that bad
come out (også om bok e.l.) komme ut (også om kabal) gå opp
I can't make this sum come out
jeg får det ikke til å gå opp
(om flekk) gå bort
these stains won't come out
(om hår) falle av (om konkurranse) bli
he came out third
han ble nummer tre
he came out the winner
han gikk av med seieren, han vant
klare seg
come out badly
klare seg dårlig
komme frem, tre frem, bli synlig, vise seg, stå frem
the stars come out
stjernene tennes
he always comes out well (on photographs)
han gjør seg alltid bra på bilder
the picture came out well
bildet ble bra
(overført) la masken falle, vise sitt sanne ansikt (om blomster) springe ut (om streik) gå ut i streik, legge ned arbeid komme for dagen, komme ut, komme frem, bli kjent
when the news came out
debutere (i selskapslivet)
Victoria is coming out this summer
rykke ut (for å kjempe), rykke ut i felten
come out strongly against
angripe kvasst
come out strongly in defence of someone
komme noen til unnsetning
come out at bli
the total comes out at 200
come out in få et utbrudd
Milly has come out in spots so she consulted a dermatologist
Milly har fått et kviseutbrudd og har oppsøkt hudlege
come out of komme ut av\/fra, gå ut fra
come out of that! (slang) stikk! , forsvinn!
come out right bli riktig
the answer came out right
come out with komme med, plumpe ut med
you never know what he's going to come out with
come over komme over gå\/komme over
he will never come over to our side
renne over
(hverdagslig) føle seg, bli
she came over queer, I came over all dizzy
komme over
these feelings often come over me
skje med, hende med
what had come over her?
hva gikk det av henne?
come over well bli godt mottatt, gjøre godt inntrykk
Meg's speech came on well
talen til Meg ble godt mottatt
come round stikke innom
come round and see someone
stikke innom noen, besøke noen
komme tilbake, inntreffe (igjen)
Christmas will soon come round again
snart er det jul igjen
komme til seg selv, komme seg, hente seg inn igjen komme på andre tanker, la seg overtale
he will never come round to our way of thinking
han kommer nok aldri til å dele våre synspunkter
(om vind) slå om, snu (hverdagslig) lure, overtale, snakke rundt
come round (to someone) bli vennligere stemt (mot noen)
come short (of) ikke strekke til, begynne å ta slutt komme til kort
come straight to the point sepoint
come through klare seg, komme gjennom, gå gjennom, klare seg gjennom
how did you manage to come through without even a scratch?
she has come through a serious illness
komme inn, innløpe, komme gjennom
a report has just come through
the call came through in five minutes
(amer., slang) klare brasene, greie biffen stille opp
she came through for him
hun stilte opp for ham
come to komme (frem) til, nå
he came to the conclusion that he would give her the money after all
han kom frem til at han ville gi henne pengene allikevel
komme for å
he has come here to work
slå (en), falle inn
it comes to me that ...
det slår meg at ...
the idea just came to me
det falt meg akkurat inn
kvikne til hende, skje
no harm will come to you
det skal ikke hende deg noe vondt
whatever are we coming to
hvordan skal det(te) gå?, hva skal det (hele) ende i?
I hope he gets what's coming to him
jeg håper han får det han har fortjent
he had it coming to him
han hadde bare seg selv å takke, det er hans egen skyld
(om arv e.l.) tilfalle)
come to the throne
komme på tronen
komme på, beløpe seg til
it came to £100
how much does it come to
hvor mye blir det?
føre\/lede til, bli av
will your plans come to anything?
blir det noe av planene dine?
come to nothing
ikke bli til noe, løpe ut i sanden
the journey came to nothing
det ble ikke noe av reisen
he will never come to much
det kommer aldri til å bli noe stort av ham
don't let it come to that!
ikke la det gå så langt
it comes to the same (thing)
det kommer ut på ett, det blir det samme
gjelde, dreie seg om, innebære
when it comes to small children
når det dreier seg om små barn
when it comes (down) to it
når alt kommer til alt, når det kommer til stykket
when it comes to making a decision
når det gjelder å fatte en beslutning
(sjøfart) ankre opp, stanse (sjøfart) loffe (til vinden)
come to any good bli noe av noen
he will never come to any good
det kommer aldri til å bli noe av ham komme noe godt ut av
it will never come to any good
det kommer det aldri (i verden) noe godt ut av
come to be hende, skje, ha seg at
how did you come to be there that day?
hvordan har det seg at du var der den dagen?
come to grips with komme i håndgemeng med
come to know lære å kjenne
when you come to know them better
come to life selife
come to oneself komme til seg selv, komme til bevissthet
come to that for den saks skyld, forresten, egentlig, i grunnen, for så vidt
it was quite a large sum, come to that
come to think of it ved nærmere ettertanke, når man tenker nærmere over det
it was rather stupid of him, when you come to think of it
come under komme inn under, være underlagt, falle\/høre inn under, stå under, sortere under
what heading does this come under?
come under someone's influence
bli utsatt for
the book came under severe criticism
come under the hammer sehammer, 1
come undone gå opp, springe opp gå galt, slå feil
come unsewn gå opp i sømmen
come unstuck (slang) gå galt, slå feil
come up komme opp, dukke opp
see you on Friday if nothing comes up
ser deg fredag hvis ikke det dukker opp noe
(om planter) komme frem, dukke opp (om vind) blåse (opp)
a storm is coming up
det blåser opp til storm, det blir uvær
komme opp
come up to London
begynne å studere, begynne på universitetet
come up to Cambridge
begynne å studere ved Cambridge komme bort (til)
tas i bruk, komme i bruk komme på tale, komme opp, bli tatt opp, bli aktuell
come up for discussion
his case is coming up tomorrow
saken hans kommer opp (i retten) i morgen
gå ut med gevinst
my lottery ticket came up
loddet mitt gikk ut med gevinst, jeg vant på lotteri
(sjøfart) holde opp mot vinden
come up! (tilrop til hest) hypp! , kom igjen! bli
the shirt comes up white with Ariel
skjorten blir hvit når den vaskes med Ariel
come up against støte på, stilles overfor
come up against a difficulty
come up in the world komme seg frem her i verden, gjøre det bra
come upon overfalle (tilfeldig) støte på, komme over, treffe på bli grepet av, bli slått av at, få for seg
fear came upon us
vi ble grepet av frykt
it came upon him that ...
han fikk for seg at ...
være til byrde
come upon the parish separish, 1
come up the hard way seway, 1
come up to nå\/rekke til
come up to the shoulders
svare til, innfri
come up to the expectations
komme opp mot, måle seg med, matche
her work doesn't come up to yours
hennes arbeide kan ikke måle seg med ditt
komme bort til
he came up to me and asked me if I wanted a fag
han kom bort til meg og spurte om jeg ville ha en røyk
come up with komme med, foreslå
come up with a brilliant suggestion
komme opp på siden av, ta innpå
come what may hva som enn skjer, komme hva som komme vil
easy come, easy go det som kommer lett, forsvinner lett
first come first served den som kommer først til møllen, får først male
have something coming to one vente seg noe (særlig noe negativt), få som fortjent, ha seg selv å takke for
boy, has she got a surprise coming to her!
hun kan bare vente seg!
how come hvordan har det seg, hvorfor
I don't know whether I'm coming or going jeg vet snart verken ut eller inn
to come kommende, blivende
that lady over there is his wife to come
den damen der borte er hans kommende hustru
in days\/years to come
i dagene\/tiden som kommer
for a year to come
i ett år fremover
when it comes down to it når alt kommer til alt

English-Norwegian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • come — ► VERB (past came; past part. come) 1) move, travel, or reach towards or into a place thought of as near or familiar to the speaker. 2) arrive. 3) happen; take place. 4) occupy or achieve a specified position in space, order, or priority: she… …   English terms dictionary

 • come — [kum] vi. came, come, coming [ME comen < OE cuman, akin to Goth qiman, Ger kommen < IE base * gwem , *gwā , to go, come > L venire, to come, Gr bainein, to go] 1. to move from a place thought of as “there” to or into a place thought of… …   English World dictionary

 • Come On — may refer to: Come On (How I Met Your Mother), an episode of the sitcom How I Met Your Mother Come On (game), a video game for the Vii A sexual advance or flirtatious remark A catch phrase frequently used by the character Gob Bluth in the TV… …   Wikipedia

 • Come to Me — «Come to Me» Сингл Дидди при участии Николь Шерз …   Википедия

 • Come To Me — «Come to Me» Сингл Diddy при участии Nicole Scherzinger c альбома «Press Play» Выпущен …   Википедия

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come on — {v.} 1. To begin; appear. * /Rain came on toward morning./ * /He felt a cold coming on./ 2. To grow or do well; thrive. * /The wheat was coming on./ * /His business came on splendidly./ 3. or[come upon]. To meet accidentally; encounter; find. *… …   Dictionary of American idioms

 • come — O.E. cuman come, approach, land; come to oneself, recover; arrive; assemble (class IV strong verb; past tense cuom, com, pp. cumen), from P.Gmc. *kwem (Cf. O.S. cuman, O.Fris. kuma, M.Du. comen, Du. komen, O.H.G. queman, Ger. kommen, O.N. koma,… …   Etymology dictionary

 • come of — 1. To be a descendant of 2. To be the consequence of, arise or result from 3. To become of • • • Main Entry: ↑come * * * ˈcome of [transitive] [present tense I/you/we/they come of …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”